Wegenbouw

Uw vertrouwde partner voor wegenbouw en riolerings-werkzaamheden

Als een toonaangevend organisatie in wegenbouw en riolering, staan wij bij AVRA bekend om onze uitmuntende kwaliteit en betrouwbaarheid. AVRA is in 2007 begonnen met rioolwerkzaamheden en heeft dit recentelijk uitgebreid naar een divisie binnen de organisatie. Onze teams van ervaren ingenieurs en werknemers werken samen om uw projecten op tijd en kwalitatief af te ronden.

Of het nu gaat om de bouw van nieuwe projecten of de herontwikkeling van bestaande infrastructuur, wij gebruiken diverse methoden om het gewenste resultaat te waarborgen. Milieubewustzijn en veiligheid staan bij ons hoog in het vaandel. Als partner ontzorgen wij uw gehele project, dit doen wij zowel op regie- als op projectbasis.

Werkzaamheden

Voordat de werkzaamheden van de nieuwe infra van start kan, zal er eerst door het ingenieursbureau gekeken worden wat de gewenste doeleinden zijn. Gebieden moeten voldoen aan de hedendaagse standaard en worden aangepast naar de behoeftes van de gebruiker in dit gebied.
Bij een degelijke renovatie zijn de wensen van de eindgebruiker erg belangrijk. Voor deze projecten zijn duurzaamheid en communicatie essentieel.

Riolering

Bij het ontwikkelen van een nieuw gebied kan de riolering niet ontbreken. Alle bedrijfspanden en woningen willen graag hun vuilwater afgevoerd hebben en dat de straten niet onder water komen te staan. Van het ontwerp tot het uitrekenen van de capaciteit kan AVRA goed adviseren over de uitvoer van de benodigde werkzaamheden. Bij het onderhoud of renoveren van bestaande riolering wordt er in het voortraject goed gekeken naar de nieuwe behoefte van de woonsituatie. Voor een goede huishouding van de grondwaterstand wordt ervoor zowel nieuwbouw als bestaande gebieden gekozen om een drainagesysteem aan te brengen.

Bouwrijp maken

Het bouwrijp maken is de eerste fase van een te ontwikkelen gebied. De grond dient geschikt gemaakt te worden voor bebouwing of overige inrichting van dit terrein. Om hier meer over te weten te komen zal er bodemonderzoek gedaan worden. Als deze grond op het moment nog niet geschikt is voor de toekomstige belastingen, zullen hier maatregelen voor getroffen worden om voor te bereiden voor de nieuwe bestemming van het terrein.

Woonrijp maken

Als het proces van de bouw van de woningen en/of bedrijfspanden gereed is, zal de toegang naar de woningen en bedrijven ook gerealiseerd moeten worden. Het gebied dient voorzien te worden van de juiste ondergrondse infra, denkende aan alle nutsbedrijven en riolering. De funderingen en cunnetten voor de rijwegen, voetpaden en fietspaden zullen aangebracht worden. Bij het woonrijp maken moeten we niet vergeten dat het aanbrengen van de groen plantsoenen, straatverlichting en speelplaatsen niet kunnen ontbreken voor de inrichting van deze gebieden.